Witamy w MuzeoArt

      MuzeoArt to galeria sztuki i antykwariat. Przedstawiamy tu prace artystów, które można zakupić - wkrótce podane zostaną ceny i dokładniejsze informacje o poszczególnych dziełach.

     Jeżeli któraś z prac Państwa zainteresowała - zapraszamy do kontaktu, w szybkim terminie prześlemy informacje na temat wybranych prac i możliwości ich zakupu. 

 

Mecenasem MuzeoArt jest Muzeum Ziemi Wałeckiej - zapraszamy artystów do zgłaszania swych prac

   Instytucjom kultury, zwłaszcza muzeom, urzędom zajmującym się ochroną i ewidencją zabytków oraz domom kultury i bibliotekom polecamy system Muzeo wspomagający pracę tego typu placówek    

Muzeo - system informatyczny dla muzeów i innych instytucji kultury

www.muzeo.eu

        Muzeo jest najnowszym systemem wszechstronnie wspomagającym zarządzanie pracą muzeum. Zawiera narzędzia nie tylko do opracowywania i ewidencji muzealiów, prowadzenia ksiąg muzealnych (m.in. ruchu muzealiów, depozytów,  akcesji) ale i wspierające  wszelkie inne działania, jak organizacja wystaw, przygotowanie wernisaży i wszelkich innych wydarzeń muzealnych, pracę muzealnych bibliotek i punktów sprzedaży. System pozwala na pełną ewidencję obiektów i ich historii, wraz udziałem w wystawach, wypożyczeniami, czy też zmianą miejsca ekspozycji,  zabiegami konserwatorskimi, bibliografią,  materiałami źródłowymi i wszelką dokumentacją.  

      System zapewnia szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji o zasobach muzeum, o prowadzonych pracach, czuwa nad terminowością zaplanowanych działań. Muzeo jest nieocenioną pomocą przy prowadzeniu kwerend, sporządzaniu raportów, statystyk, wykazów, not katalogowych, a także przeprowadzania skontrum.